Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wdrażania pracy zdalnej oraz technologii umożliwiających sprawne funkcjonowanie firm w sytuacjach kryzysowych stale rosną – nie tylko w wyniku zmian spowodowanych pandemią wirusa COVID-19, który z pewnością zmiany te przyspieszył i wielu osobom unaocznił, lecz również jako naturalny proces wynikający z rozwoju i zaawansowania dostępnych narzędzi informatycznych umożliwiających zmniejszenie kosztów operacyjnych organizacji, zwiększenie elastyczności działania oraz umożliwienie efektywnej współpracy ze specjalistami i klientami z odległych rejonów Świata.

Pandemia wirusa COVID-19 zmieniła w ogromnym stopniu podejście, zarówno pracodawców jak i pracowników, do pracy zdalnej oraz pozwoliła na docenienie jej pozytywnych stron i pokazanie drzemiących w niej możliwości.

Niezbędne jest jednak podkreślenie, że efektywna praca zdalna wymaga nie tylko zmiany podejścia pracowników, zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, lecz także dostarczenia wydajnych, bezpiecznych i bezawaryjnych narzędzi wspierających komunikację oraz przechowywanie i archiwizowanie przetwarzanych danych.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • analizie potrzeb i projektowaniu dopasowanych do ich wymagań rozwiązań informatycznych i komponentów infrastruktury IT
 • określeniu potencjalnych zagrożeń dla ciągłości i wydajności pracy
 • analizie bezpieczeństwa i wydajności obecnych rozwiązań i wdrażaniu wymaganych zmian do istniejących rozwiązań
 • wyborze optymalnych i wydajnych rozwiązań telekomunikacyjnych i sieciowych
 • doborze rozwiązań bezpiecznego i bezawaryjnego zdalnego dostępu do zasobów wewnętrznych
 • optymalnym doborze rozwiązań chmurowych i ich licencjonowania
 • wdrażaniu systemów poczty i zdalnej pracy grupowej
 • migracji istniejącej infrastruktury i posiadanych danych do nowych systemów
 • wsparciu administracyjnym dla infrastruktury IT, systemów zdalnych, chmurowych oraz użytkowników i ich sprzętu komputerowego
 • bezpiecznych połączeń site-to-site oraz migracji i archiwizacji danych
 • połączeń VPN dla pracowników – zarówno w technologii kablowej na istniejących łączach jak i dla pracy zdalnej poprzez łącza LTE)
 • planowaniu redundancji komponentów i serwerów w celu zapewniania wysokiej dostępności infrastruktury
 • wdrażaniu systemów i procedur archiwizowania danych oraz zabezpieczenia przed ich utratą

W ramach rozwiązań oferujemy technologie wielu dostawców, dobierając je pod kątem spełnienia wymagań, najlepszego stosunku jakości do ceny oraz maksymalizacji ROI (Return On Investement) przy wykorzystaniu takich technologii jak:

 • Microsoft (włączając w to technologie chmurowe jak Ofiice 365, OneDrive, Teams czy Azure, serwery on-site jak AD, Exchange, Sharepoint, Project itp. oraz rozwiązania hybrydowe łączące lokalne przetwarzanie danych i usługi chmury)
 • CISCO Systems, Meraki
 • Mikrotik
 • Ubiquiti Networks
 • Edimax Pro
 • QNAP
 • rozwiązania Linux/Ubuntu
 • systemy embedded i VPN przy wykorzystaniu pakietów OpenWRT
 • serwery współdzielone i VPS
 • własne centrum danych, chmurę oraz systemy BigData z wdrożonymi technologiami Microsoft i Linux

Praca zdalna