Transmisja danych stała się podstawowym środkiem przekazu informacji – zarówno wewnątrz firmy, pomiędzy oddziałami jak również podstawowym środkiem komunikacji firmy ze światem zewnętrznym.

Nowoczesna, niezawodna i szybka infrastruktura komunikacyjna staje się obecnie podstawą funkcjonowania większości firm, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności. Pozwala na efektywne działanie i konkurowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Od jej jakości i niezawodności często zależy skuteczność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania gwarantujący wymagany poziom bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekonomicznych:

  • sieci lokalne LAN,
  • sieci rozległe WAN,
  • okablowanie strukturalne,
  • elementy aktywne sieci,
  • bezpieczeństwo sieci,
  • serwery Microsoft,
  • zdalny dostęp VPN,
  • serwis sieci i serwerów,
  • audyty, projekty i wdrożenia.
Sieci komputerowe