Zadania stawiane przed działami IT często wymagają realizacji dodatkowych projektów, znajdujących się poza kompetencjami lokalnych działów IT lub też wymagających dodatkowych zasobów ludzkich na czas wdrożenia.

Proponowana przez nas usługa Asysty Technicznej umożliwia dostarczenie Klientowi wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej do realizacji poszczególnych projektów, odciążając w ten sposób działy IT lub dostarczając inżynierów systemowych o specjalistycznych kwalifikacjach, wymaganych tylko w określonej fazie projektu.

Usługa umożliwia zmniejszenie nakładów bieżących na utrzymanie lokalnych działów IT oraz optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów, dostarczając specjalistów z poszczególnych dziedzin tylko w momentach, gdy są oni niezbędni. Równocześnie usługa Asysty Technicznej zapewnia dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej stosownie do potrzeb Klienta.

Asysta techniczna