Wdrożenie połączenia telefonii VoIP oraz usług faksu elektronicznego

Wymagania biznesowe: stworzenie połączenia dwóch central różnych typów poprzez bezpieczny tunel VPN, stworzenie jednolitej numeracji wewnętrznej w ramach oddziałów firmy, wdrożenie usług faksu elektronicznego i zintegrowanie z siecią telekomunikacyjną, wykorzystanie łącza telefonicznego głównej siedziby do komunikacji telefonicznej w celu redukcji

Projektowanie sieci komputerowych

Projektujemy i dostarczamy rozwiązania okablowania strukturalnego budynków oraz kompleksów biurowych, pojedynczych biur, centrów danych oraz serwerowni wysokiej dostępności. Projektujemy systemy okablowania strukturalnego oraz sieciowych elementów aktywnych dla: systemów komputerowych biur i budynków, systemów telefonicznych i telekomunikacyjnych, systemów niskoprądowych budynków, systemów