Wdrożenie połączenia telefonii VIP oraz usług faksu elektronicznego

Wymagania biznesowe: stworzenie połączenia dwóch central różnych typów poprzez bezpieczny tunel VPN, stworzenie jednolitej numeracji wewnętrznej w ramach oddziałów firmy, wdrożenie usług faksu elektronicznego i zintegrowanie z siecią telekomunikacyjną, wykorzystanie łącza telefonicznego głównej siedziby do komunikacji telefonicznej w celu redukcji

Microsoft Certified Partner

Od 2001 roku CCA posiada status Microsoft Certified Partner. Przekazane nam zaufanie i wiedza firmy Microsoft gwarantują naszym Klientom: usługi na najwyższym poziomie, wykwalifikowaną kadrę techniczną, wysoką niezawodność i elastyczność proponowanych rozwiązań, implementację najnowszych technologii, profesjonalne wsparcie zaawansowanych środowisk IT

Projektowanie sieci komputerowych

Projektujemy i dostarczamy rozwiązania okablowania strukturalnego budynków oraz kompleksów biurowych, pojedynczych biur, centrów danych oraz serwerowni wysokiej dostępności. Projektujemy systemy okablowania strukturalnego oraz sieciowych elementów aktywnych dla: systemów komputerowych biur i budynków, systemów telefonicznych i telekomunikacyjnych, systemów niskoprądowych budynków, systemów

Sieci komputerowe

Transmisja danych stała się podstawowym środkiem przekazu informacji – zarówno wewnątrz firmy, pomiędzy oddziałami jak również podstawowym środkiem komunikacji firmy ze światem zewnętrznym. Nowoczesna, niezawodna i szybka infrastruktura komunikacyjna staje się obecnie podstawą funkcjonowania większości firm, niezależnie od charakteru prowadzonej