Wymagania biznesowe:

  • stworzenie połączenia dwóch central różnych typów poprzez bezpieczny tunel VPN,
  • stworzenie jednolitej numeracji wewnętrznej w ramach oddziałów firmy,
  • wdrożenie usług faksu elektronicznego i zintegrowanie z siecią telekomunikacyjną,
  • wykorzystanie łącza telefonicznego głównej siedziby do komunikacji telefonicznej w celu redukcji kosztów telekomunikacyjnych.

Wdrożone rozwiązanie

Z uwagi na brak funkcjonalności VoIP obu central telefonicznych, wykorzystano zewnętrzne bramki głosowe VoIP do zestawienia kanałów transmisyjnych oraz wykorzystano istniejący, szyfrowany tunel VPN pomiędzy firmami do transmisji komunikacji. Zmieniono dial-plany w obu lokalizacjach w celu ujednolicenia numeracji oraz automatycznego przełączania rozmów wewnętrznych pomiędzy oddziałami na kanały VoIP. Dobrano rodzaj kodowania SIP w celu zminimalizowania wykorzystywanego pasma przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej jakości komunikacji.

Zagwarantowano dostępność mechanizmów połączeń zastępczych przy wykorzystaniu sieci PSTN na wypadek awarii/niedostępności tunelu VPN.

Wdrożono serwer faksu elektronicznego GFI Fax Maker i zintegrowano z siecią telekomunikacyjną siedziby głównej oraz firmowym systemem poczty elektronicznej opartym o serwer Microsoft Exchange.

Udostępniono funkcjonalność faksu elektronicznego dla użytkowników oraz wdrożono procedury współpracy faksu z systemem ERP firmy. Stworzone rozwiązanie integruje kanały komunikacji w przedsiębiorstwie dla wszystkich oddziałów oraz zapewnia dostęp do wszelkich usług komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu pojedynczego klienta pocztowego, udostępniając pełną funkcjonalność również użytkownikom zdalnym i mobilnym.

Efekty:

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom poprawiono komunikację pomiędzy oddziałami firmy przy jednoczesnej znacznej redukcji kosztów telekomunikacyjnych. Wdrożenie usługi faksu elektronicznego pozwoliło na redukcję kosztów, dzięki zmniejszeniu nakładu pracy na obsługę przychodzącej i wychodzącej korespondencji faksowej, przyspieszeniu i usprawnieniu obiegu dokumentów oraz zmniejszeniu kosztów telekomunikacyjnych.

Wysoka automatyzacja procesu obróbki i wysyłki faksów pozwala również na proste wykorzystanie faksu jako nowego, efektywnego i taniego kanału marketingowego przedsiębiorstwa.

Wdrożenie połączenia telefonii VoIP oraz usług faksu elektronicznego