opieka informatyczna warszawa

Jedną z form działania naszej firmy jest świadczenie obsługi informatycznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy, gdyż gwarantuje ona obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego, pozwala na planowanie wydatków związanych z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy.

Proponowana naszym Klientom opieka informatyczna na bazie Umowy Serwisowej zawiera pakiet godzin i gwarancję czasu reakcji.

W ramach opieki informatycznej zobowiązujemy się do:

  • utrzymywania infrastruktury informatycznej Zleceniodawcy w stanie stałej gotowości do pracy,
  • bezpieczeństwo danych i monitorowanie stanu zabezpieczeń,
  • informowania z wyprzedzeniem o punktach grożących awarią.


Stała opieka informatyczna zapewnia:

  • właściwą konfigurację poszczególnych elementów infrastruktury informatycznej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa danych i monitorowanie stanu zabezpieczeń,
  • szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości.


W przypadku awarii gwarantujemy:

  • dostępność specjalistów, niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemu,
  • przystąpienie do czynności serwisowych w czasie określonym w umowie,
  • sprzęt zastępczy (opcjonalnie) na czas naprawy sprzętu uszkodzonego.


Opieka informatyczna może dotyczyć całego środowiska informatycznego lub jego fragmentów, szczególnie istotnych dla Zamawiającego. W celu dostosowania świadczonych usług do wymagań Klienta – umowy zazwyczaj zawierają dodatkowe, indywidualnie negocjowane elementy.

Aby otrzymać szczegółowe informacje o opiece informatycznej lub spotkać się z naszym ekspertem, prosimy o telefoniczny kontakt z działem obsługi Klienta lub kontakt z wykorzystaniem formularza “Zapytanie ofertowe”

Opieka informatyczna