W celu zminimalizowania nakładów finansowych i czasowych ponoszonych przez Firmy na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i efektywności obsługi użytkowników, proponujemy szeroki wachlarz usług z zakresu obsługi administracyjnej i serwisu struktury informatycznej.


Sprawna obsługa informatyczna to dla Firmy:

 • bezpieczeństwo systemów IT,
 • optymalizacja kosztów działalności Firmy,
 • usprawnienie procesów przepływu informacji,
 • stała mobilność systemów informatycznych.


Posiadamy ponad 20 letnie, udokumentowane referencjami Klientów oraz szeroką paletą autoryzacji doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu outsourcingu informatycznego.

W ramach usług outsourcingu oferujemy:

 • Audyt stanu infrastruktury IT oraz inwentaryzację sprzętu komputerowego i peryferiów, licencji na oprogramowanie, okresów gwarancji. Pozwala on przeanalizować i zabudżetować potrzeby i przyszłe nakłady na pion IT.
 • Analizę kosztów eksploatacji. Umożliwia ona poznanie nakładów na eksploatację środków IT (np. sumaryczne koszty wykonywanych w firmie wydruków plus koszt wydruku jednej strony) oraz zaproponowanie najekonomiczniejszego rozwiązania.
 • Doradztwo informatyczne przy planowaniu infrastruktury, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb oraz wymagań korporacyjnych. Wcześniejsze zaplanowanie kierunków i sposobu rozwoju w korelacji z posiadanymi zasobami pozwala zminimalizować ponoszone koszty i zracjonalizować planowane zakupy oraz poprawnie planować przyszłe budżety.
 • Doradztwo w doborze sprzętu, oprogramowania i wykorzystywanych technologii – pomaga dopasować rozwiązania przystosowane do specyfiki firmy, minimalizuje ryzyko szybkiego starzenia moralnego, zapewnia niezbędną rozwojowość i skalowalność rozwiązań, pozwala ekonomicznie uzasadnić nakłady oraz zminimalizować TCO (total cost of ownership – całkowite nakłady na utrzymanie) infrastruktury informatycznej.
 • Szkolenia użytkowników. Mają na celu zaznajomienie użytkowników z używanym przez nich oprogramowaniem. Zwiększają efektywność pracowników oraz stopień wykorzystania funkcjonalności oprogramowania.
 • Obsługę informatyczną serwerów i środowiska sieciowego (firewall, sieć, switche) – w tym również priorytetową reakcję na ewentualne awarie ze skróconym czasem interwencji.
 • Opiekę administracyjną nad serwerami i środowiskiem sieciowym, a w tym: zaplanowanie i utrzymywanie polityki bezpieczeństwa, zarządzanie firewallem oraz zaplanowanymi regułami dostępu do sieci wewnętrznej, instalacja najnowszych poprawek do oprogramowania serwerowego (bezpieczeństwa oraz funkcjonalnych), monitoring pracy serwerów sieciowych, monitoring aplikacji do backupu – wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną wcześniej polityką, prace administracyjne – tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach i grupach użytkowników, adresach e-mail, dostępie do zasobów – zarówno w sesji zdalnej jak i w siedzibie Klienta.
 • Opiekę serwisową i administracyjną nad użytkownikami i komputerami klienckimi, a w tym: hot-line – pomoc telefoniczna przy rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników, interwencja technika serwisu w siedzibie Klienta w przypadku niemożności rozwiązania problemu przez hot-line, okresowe, ustalane indywidualnie prace konserwacyjne w siedzibie Klienta. Pomoc w formalnościach serwisu gwarancyjnego. Pogwarancyjny serwis sprzętu i peryferiów. Inne usługi informatyczne.

Outsourcing IT