redukcja kosztów informatycznych

Sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej jest warunkiem właściwego wykorzystania wszystkich zasobów firmy. Przedsiębiorstwa podążając za zmianami na rynku inwestują w nowe technologie, nie zawsze jednak optymalnie z nich korzystając.

Właściwa analiza potrzeb, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych wymagań, redukuje błędy przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektowania lub modernizacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej a tym samym wpływa znacznie na redukcję kosztów wprowadzanych zmian.

Mając wieloletnie doświadczenie na rynku informatycznym proponujemy naszym Klientom działania mające na celu poprawę efektywności kosztowej przedsiębiorstwa. Doradzamy w utrzymaniu właściwego balansu między kosztami pozyskania a dalszą inwestycją związaną z instalacją, użytkowaniem i utrzymaniem zasobów informatycznych firmy.

1. Redukcja kosztów infrastruktury informatycznej:

 • analiza struktury wykorzystania zasobów informatycznych,
 • outsourcing zasobów,
 • dobór i optymalizacja technologii oraz urządzeń,
 • redukcja przestojów,
 • zmniejszenie kosztów utrzymaniowych.

2. Redukcja kosztów telekomunikacyjnych:

 • analiza i optymalizacja struktury usług telekomunikacyjnych,
 • dobór dostawców usług telefonicznych i transmisji danych,
 • wsparcie w procesie negocjacji stawek,
 • dobór technologii,
 • optymalizacja i efektywne wykorzystanie sieci rozległej,
 • konwergencja usług danych i głosu.

3. Automatyzacja pracy:

 • analiza procesów,
 • automatyzacja zadań,
 • dobór technologii i zasobów,
 • zwiększenie produktywności.

Optymalizacja i redukcja kosztów