Posiadamy wieloletnie doświadczenie w:

  • doradztwie i projektowaniu sieci i systemów informatycznych dla budynków i kompleksów biurowych,
  • projektowaniu systemów sieciowych na potrzeby budynkowych systemów niskoprądowych IP, w tym BMS, CCTV, KD, zarządzanie Windy, system wideo domofonowy, System Parkingowy itp. oraz redundancji tych systemów,
  • projektowaniu i analizach zaawansowanej integracji poszczególnych systemów niskoprądowych budynku,
  • wsparciu projektów Centralnych Serwerowni Budynkowych oraz Data Center,
  • wsparciu Inwestora na etapach analizy założeń funkcjonalnych, projektów integracyjnych i planowania wdrożeń,
  • wsparciu Inwestora w zakresie tworzenia wymagań funkcjonalnych dla integracji niskoprądowych systemów budynkowych,
  • wsparciu Inwestora w tworzeniu procedur budynkowych dla usług oraz operatorów telekomunikacyjnych,
  • wsparciu Inwestora w doborze nowoczesnych, perspektywicznych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań integracyjnych,
  • tworzeniu rozwiązań portalowych na użytek Najemców i Serwisów Budynkowych.
Infrastruktura IT budynków