Środowisko informatyczne dla firmy wielooddziałowej.
Celem było stworzenie jednolitego, zintegrowanego środowiska informatycznego dla wielooddziałowej firmy produkcyjnej, ograniczenie kosztów zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa systemów, sieci i danych przedsiębiorstwa.

Intranet w firmie farmaceutycznej.
Konstruowany system miał spełniać trzy zadania: ułatwiać proces przepływu informacji, być biblioteką do gromadzenia informacji, umożliwiać tworzenie i korzystanie z template’ów dokumentów, z zachowaniem bezpieczeństwa gromadzonych informacji.

Kompletne środowisko informatyczne dla konsorcjum firm.
Zadaniem było dostarczenie pełnego systemu informatycznego obsługi biura, w tym m.in. stworzenie wewnętrznego serwera poczty, dostarczenie systemu telefonicznego, wdrożenie serwera sieci na potrzeby przechowywania dokumentów oraz serwowania treści.

Wdrożenie połączenia telefonii VoIP oraz usług faksu elektronicznego.
Zadaniem było m.in połaczenie w firmie wieloodziałowej dwóch central telefonicznych różnych typów, poprzez bezpieczny tunel VPN, jednolitej numeracji w ramach oddziałów firmy oraz wdrożenie łącza telefonicznego głównej siedziby do komunikacji telefonicznej w celu redukcji kosztów telekomunikacyjnych.