Zadaniem było skonstruowanie systemu, który spełniałby trzy podstawowe zadania:

  • ułatwiał proces przepływu informacji,
  • był miejscem gromadzenia informacji,
  • możliwe było dzięki niemu ujednolicenie dokumentów oraz ułatwienie dostępu do nich z zachowaniem bezpieczeństwa dla gromadzonych informacji.

Działanie systemu

System wraz z bazami danych został zainstalowany na serwerze. Oprogramowanie w początkowej fazie korzystało z bezpłatnej bazy danych MSDE. Użytkownicy realizowali połączenia za pomocą przeglądarki MS Internet Exploter. Dostęp spoza firmy ze względów bezpieczeństwa został ograniczony i możliwy wyłącznie za pośrednictwem usługi VPN.

System gromadzi dane adresowe i teleadresowe wraz ze zdjęciem użytkownika w bazie danych. System jest zamkniętym i dobrze chronionym środowiskiem, gdzie dostęp możliwy jest jedynie po uprzednim podaniu przypisanemu użytkownikowi loginu i hasła. Każdy fakt zalogowania jest odnotowany w systemie.

W systemie możliwe jest tworzenie i edycja artykułów, z możliwością dołączania plików. Artykuły składowane są w działach i poddziałach, opatrzonych klauzulami dostępu, na zasadach analogicznych do funkcjonujących przy składowaniu danych w podkatalogach na dysku komputera.

System umożliwia tworzenie nieograniczonej ilość grup dostępowych, do których z kolei przypisywani są użytkownicy; w trakcie tworzenia dokumentu można decydować, jaka grupa ma mieć do niego dostęp.

Efekty

Zbudowana struktura spełnia zakładane cele. Dwie podstawowe jej zalety to:

  • szybkość wprowadzania i odbierania danych. Tak skonstruowane rozwiązanie pozbawione jest wad Internetu czyli spowolnienia i opóźnień wynikających z obciążeń globalnej sieci i samej jej struktury,
  • bezpieczeństwo danych. Informacje gromadzone w intranecie fizycznie znajdują się wewnątrz firmyi chronione są wszelkimi zabezpieczeniami funkcjonującymi do tej pory, przez co nie trzeba poświęcać dodatkowych środków na nadmiarowe zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji.
Intranet w firmie farmaceutycznej