Wdrożenie połączenia telefonii VoIP oraz usług faksu elektronicznego

Wymagania biznesowe: stworzenie połączenia dwóch central różnych typów poprzez bezpieczny tunel VPN, stworzenie jednolitej numeracji wewnętrznej w ramach oddziałów firmy, wdrożenie usług faksu elektronicznego i zintegrowanie z siecią telekomunikacyjną, wykorzystanie łącza telefonicznego głównej siedziby do komunikacji telefonicznej w celu redukcji