Zadaniem było dostarczenie pełnego systemy informatycznego obsługi biura, w tym:

  • stworzenie wewnętrznego serwera poczty, w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia systemu pracy grupowej,
  • dostarczenie systemu telefonicznego dla obsługi 2 firm, małego Call Center oraz dla oddziałów zewnętrznych,
  • wdrożenie serwera sieci na potrzeby przechowywania dokumentów oraz serwowania treści.

Wybrane rozwiązanie:

Jako serwer sieci i poczty elektronicznej wybrano zintegrowane rozwiązanie Microsoft Windows Small Business Server 2008. Dzięki takiemu wyborowi zapewniono platformę systemową integrującą podstawowe usługi w sieciowe, serwer plików, pocztę elektroniczną oraz zaawansowany serwer dostępu zdalnego i udostępniania treści. Serwer udostępnia swe zasoby zarówno lokalnie – dla użytkowników wewnętrznych, jak i dla użytkowników zdalnych, poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenie. Jednocześnie, rozwiązanie jest atrakcyjne ekonomicznie dla firm liczących do kilkudziesięciu pracowników, umożliwiając nabywanie licencji na użytkowników wraz z rozwojem firmy.

Wdrożono zcentralizowaną, wielopoziomową ochronę antywirusową wykorzystując oprogramowanie antywirusowe Symantec Protection Suite SB Edition, zapewniające ochronę serwera, stacji roboczych, poczty elektronicznej oraz wdrożono zaawansowane mechanizmy antyspamowe.

Wybrano sprawdzoną technologię firmy APC w celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania oraz ochrony antyprzepięciowej komponentów systemu.

Jako system obsługi telefonii oraz ochrony sieci wdrożono system CISCO Unified Communication 560. Jest to zaawansowany system telefonii IP oraz router brzegowy dla firm do 100 użytkowników. Nowoczesny system telefonii IP posiada funkcje dodatkowe – w tym rozbudowany IVR, możliwość obsługi niewielkich Call Center, pocztę głosową z możliwością wysyłania wiadomości na pocztę elektroniczną oraz funkcje routera i firewalla.

Dodatkową funkcjonalnością systemu CISCO Unified Communication jest obsługa telefonów w trybie „teleworker” umożliwiająca instalację telefonów wewnętrznych poza siedzibą firmy. Telefony na zewnętrz firmy podłącza się do Internetu i automatycznie zestawiają one szyfrowany kanał VPN do siedziby firmy przesyłając przez niego transmisję głosową. W ten sposób możliwe jest udostępnianie własnych numerów wewnętrznych i szyfrowanego połączenia do siedziby firmy oddalonym biurom oraz osobom pracującym z domu, a do udostępniania wszystkich funkcji wymagany jest tylko dostęp do Internetu.

Efekty:

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom uzyskano jednolitą i nowoczesną infrastrukturę informatyczną dla konsorcjum firm oraz jednostek i pracowników zdalnych, przy zachowaniu ekonomicznego uzasadnienia inwestycji i niskich kosztów wdrożenia infrastruktury początkowej.

Wdrożone rozwiązania umożliwiają zwiększenie efektywności pracy oraz obniżenie kosztów wymiany informacji oraz komunikacji w grupie firm, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo i zapewniając elastyczność rozwiązania i możliwość dostosowywania go do rosnących potrzeb wraz z rozwojem firm.

Kompletne środowisko informatyczne dla konsorcjum firm