Podstawowym zadaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa jest usprawnienie i optymalizacja procesów wewnątrz firmy oraz zapewnienie współpracy systemów wewnętrznych z zewnętrznymi dostawcami danych i usług.

Prawidłowe planowanie struktury, funkcjonalności oraz wynikowy dobór konkretnych rozwiązań systemów informatycznym jest kluczowym elementem zapewnienia nowoczesności technologicznej firmy przy zoptymalizowanych kosztach i wysokim współczynniku zwrotu inwestycji (ROI).

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie odpowiadają za większość procesów wewnętrznych i komunikacji firmy ze światem zewnętrznym.

 • Ich niezawodność i wydajność są kluczowymi czynnikami wpływającymi na prawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.
 • Współpraca pomiędzy poszczególnymi systemami wpływa na sprawność procesów biznesowych i pracochłonność poszczególnych zadań.
 • Bezpieczeństwo i ochrona informacji jest kluczowym elementem niezbędnym do zachowania konkurencyjności oraz stabilności biznesowej firmy.

Projektujemy i integrujemy systemy w oparciu o nowoczesne i sprawdzone rozwiązania. Każdorazowo dobieramy technologię do potrzeb, w oparciu o pełną analizę istniejącej infrastruktury, wymagań biznesowych oraz najlepszych technik i zaleceń producentów systemów. Kładziemy nacisk na automatyzację procesów firmy przy zachowaniu zgodności z wymaganiami korporacyjnymi i ekonomiczności wdrażanych rozwiązań.

Dzięki umowom partnerskim i autoryzacjom wiodących producentów sprzętu i oprogramowania, posiadamy wiedzę specjalistyczną i wsparcie bezpośrednio od zespołów inżynierskich dostawców.

Posiadamy praktykę w:

 • projektowaniu i modernizacji kompletnych środowisk informatycznych firm,
 • wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zewnętrznego – firewalli, systemów kontroli dostępu i detekcji włamań,
 • wdrażaniu systemów i polityk bezpieczeństwa wewnętrznego – systemów antywirusowych, polityk bezpieczeństwa, polityk awaryjnych,
 • tworzeniu bezpiecznych systemów dostępu zdalnego dla Przedstawicieli Medycznych,
 • tworzeniu bezpiecznych połączeń rozległych pomiędzy placówkami firmy,
 • wdrażaniu i migracji systemów poczty i pracy grupowej,
 • wdrażaniu systemów bazodanowych i hurtowni danych,
 • wdrażaniu systemów intranetowych i ekstranetowych,
 • tworzeniu zintegrowanych systemów faksowych,
 • integracji aplikacji oraz danych,
 • wdrażaniu systemów automatycznego monitoringu stanu infrastruktury IT,
 • tworzeniu systemów archiwizacji i ochrony danych.
Doradztwo, projekty i wdrożenia