W obecnych czasach INFORMACJA to ważny element kapitału firmy. Właściwe składowanie, przetwarzanie i ochrona danych to jeden z ważniejszych priorytetów w procesie projektowania i utrzymania systemów informatycznych. Globalizacja, w połączeniu z rozwojem konkurencji, coraz większą specjalizacją i rozwojem technologii informacji wymusza stosowanie specjalnych środków dla ochrony danych i właściwego ich przechowywania.

Proponowane przez nas systemy składowania i archiwizacji danych zabezpieczają przedsiębiorstwa przed różnymi scenariuszami utraty danych, w tym:

  • przypadkowym skasowaniem danych przez użytkownika systemu,
  • niezatwierdzoną modyfikacją,
  • programową utratą danych (np. na skutek błędnego działania programu czy systemu operacyjnego),
  • mechanicznym uszkodzeniem nośnika danych (np. dysku twardego),
  • kradzieżą sprzętu komputerowego lub nośników,
  • zdarzeniami losowymi – jak pożar, powódź itp.
  • niezatwierdzoną modyfikacją.


Posiadamy udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów bezpieczeństwa. Diagnozy informatyczne pozwalają na zbudowanie bezpiecznego środowiska pracy, w którym dane Firmy są właściwie przechowywane i chronione. Nasi specjaliści świadczą pakiet usług w zakresie: gromadzenia, odzyskiwania oraz wdrażania i obsługi kompletnych systemów archiwizacji danych.


Oprogramowanie Yosemite Server Backup

Bezpieczeństwo informacji