Świadczymy obsługę informatyczną firm w oparciu o stałe umowy serwisowe.

Umowa serwisowa IT pozwala na:

  • obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego,
  • gwarancję czasów reakcji serwisu,
  • dostęp do pomocy Help Desk,
  • wysoki poziom dostępności specjalistów IT,
  • możliwość stałego monitoringu stanu infrastruktury infrastruktury oraz wczesnej detekcji nieprawidłowości.

Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług i wymagane czasy reakcji, jej zapisy są każdorazowo indywidualnie negocjowane. Dzięki temu umowa serwisowa jest optymalnie dostosowana do wymagań Zleceniodawcy.

Proponowana naszym Klientom opieka informatyczna na bazie Umowy Serwisowej zawiera pakiet godzin i gwarancję czasu reakcji. Stała umowa serwisowa przeznaczona jest przede wszystkim dla tego grona Klientów, dla których ciągłość pracy systemu informatycznego jest krytyczna dla bezpieczeństwa biznesowego. W ramach umowy serwisowej Zleceniodawca otrzymuje ustalony pakiet godzin do wykorzystania przy pracach administracyjnych i pomocy technicznej oraz gwarantowane czasy reakcji serwisu dla poszczególnych poziomów awarii.

Umowa serwisowa IT