W czerwcu 2012 w mieście Hel stworzyliśmy rozległą, zintegrowana miejską sieć Wi-Fi, obejmującą zasięgiem najważniejsze punkty przestrzeni publicznej miasta.

Sieć przygotowana jest na duże obciążenia podczas sezonu letniego.

Dostęp do Internetu dla odwiedzających miasto Hel jest bezpłatny po zaakceptowaniu regulaminu na stronie startowej.

Dostarczanie stron startowych, możliwość przekazu treści oraz reklam, jak również monitoring prawidłowego działania sieci zapewnia system WiFi-Spot.

Więcej informacji:

Oficjalna Strona Internetowa Miasta Helu

Hot Spot miejscki – Miasto Hel