Zrealizowaliśmy projekt w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej: „Bezpłatny Internet w autobusach ING”, wyposażając autobusy komunikacji miejskiej w urządzenia dostępowe bezprzewodowej, otwartej sieci Internet oraz zapewniając pełen monitoring działań na każdym etapie realizacji.

Wartością dodaną kampanii była łatwo przyswajalna wiadomość reklamowa ING, zamieszczona na dedykowanej stronie startowej z użyciem systemu WiFi-Spot.net. Z bezpiecznego, szybkiego łącza Wi-Fi korzystali pasażerowie łącznie 42 autobusów w Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, Bielsku Białek, Opolu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie i Częstochowie.

„Bezpłatny Internet w autobusach ING”