Stworzyliśmy infrastrukturę dostępu do Internetu Wi-Fi HotSpot w czterech centrach handlowych na terenie Polski.

Wszystkie 4 sieci wykorzystują nową, autorską technologię WiFi-Spot Mesh.

Technologia WiFi-Spot Mesh, dedykowana obiektom wielkopowierzchniowym, pozwala zminimalizować okablowanie niezbędne do przeprowadzenia instalacji, jak również zapewnia kontrolę i monitorowanie parametrów pracy całej sieci z poziomu aplikacji w chmurze.

Dzięki minimalizacji wymaganego okablowania czas niezbędny na prace instalacyjne uległ kilkukrotnemu skróceniu, a prace instalacyjne uproszczeniu, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Dodatkowo zdalny monitoring z poziomu chmury pozwala na: zmniejszenie kosztów serwisu, proaktywne reagowanie w celu wykrycia potencjalnych problemów z siecią oraz ż skrócenie czasu naprawy.

Sieć oparta na rozwiązaniu WiFi-Spot Mesh, w porównaniu do rozwiązań standardowych, charakteryzuje się znacznie większą odpornością na awarie pojedynczych elementów, które wpływają jedynie na zmniejszenie zasięgu lub maksymalnej pojemności sieci, eliminując w znacznym stopniu charakterystyczne dla innych rozwiązań przerwy w dostarczaniu usługi wywołane awariami.

Hot Spoty dla centrów handlowych