W lipcu 2011 roku dostarczaliśmy infrastrukturę informatyczną oraz zapewniliśmy wysoko wydajną sieć Internetu bezprzewodowego na terenie festiwalu Pozytywne Wibracje, w Białymstoku.

Sieć dostępna była zarówno dla uczestników imprezy, jak również dla organizatorów, artystów oraz przedstawicieli prasy. Nasze Hot Spoty były wyposażone również w rozwiązania WiFi-Marketingu, co umożliwiało zamieszczenie aktualnych informacji o festiwalu, wydarzeniach towarzyszących i organizatorach na ogólnodostępnej, dedykowanej stronie startowej.

Festiwal Pozytywne Wibracje w Białymstoku